Beleidsplan (Samenvatting)

2019 - 2022 

RSIN Nummer: 858 898 196 

KVK Nummer: 719 073 19 

15 maart 2019 

John van Zuidam  m.m.v. Huub van Gastel

I. INLEIDING 

De Stichting Muziekpodium Nijmegen  heeft als                               

algemene doelstelling het propageren en stimuleren                                     

van muziek, in het bijzonder de muziekgenres klassieke                    

jazz en klassieke kamermuziek in Nijmegen.                     

Als tweede doelstelling vooral jonge beginnende               

talentvolle musici daarbij een kans en een podiumplaats 

te bieden.                                                                                 

Hoewel als stichting nieuw, heeft het bestuur intussen met voorgaande stichtingen bijna 25 jaar ruime  ervaring opgedaan in het programmeren en organiseren van concerten. Voorgaande stichtingen hebben we opgeheven om een frisse nieuwe start met bovenstaande stichting mogelijk te maken.

II. VISIE EN MISSIE

II.1  Visie

Het bestuur vindt al jaren dat er te weinig aandacht is in de media en op de conservatoria voor "Classic Jazz", dat wil zeggen voor de Ragtime en oorspronkelijke New Orleans Jazz en de jazzstijlen tot aan de Bebop die daaruit zijn voortgekomen, de Mainstream daarbij inbegrepen. Daardoor dreigen deze klassiek jazzstijlen voor het Nederlandse publiek verloren te gaan, ook omdat ze te weinig op de jazzpodia worden geprogrammeerd en de jongere generaties muziekliefhebbers er niet meer mee in aanraking komen en het publiek daardoor vergrijst.

Eenzelfde vergrijzing nemen we waar bij de concerten voor klassieke muziek, waaronder ook de kamermuziek. Het is voor jonge, veelbelovende musici, die in de klassieke muziek zijn geschoold, lastig om een podiumplaats te verwerven. Professionele podia zoals De Vereeniging, de Stadsschouwburg, Doornroosje, de Lindenberg en LUX bieden daarvoor tot nu toe te weinig gelegenheid. Pas als een musicus een zekere naam heeft opgebouwd, durft men het aan om ze te programmeren. Wij willen nu juist proberen die muzikale leemte op te vullen.

II.2 Missie

Onze missie is dan ook dat we ons best gaan doen jongere en oudere generaties in aanraking te laten komen met zowel klassieke jazz als klassieke kamermuziek en verwante muziekgenres. We willen daarbij het contact met bestaande organisaties, zoals de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek, de Mozartkring en de Stichting Jazz & Improvisatie Nijmegen (JIN) in Brebl, die zich richt op modernere jazzstijlen, verstevigen. Daarnaast willen we pogen een samenwerkingsverband tot stand te brengen met de Swing en Lindy Hop dansorganisaties die in Nijmegen werkzaam zijn. Deze dansgroepen volgen de trend om dansstijlen uit de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw weer populair te maken onder de twintigers, dertigers en veertigers, waarbij wordt gedanst op jazzmuziek uit de genoemde periode. Door een jazzband eerst voor oudere en vervolgens voor de jongere (dans) generaties te laten optreden of omgekeerd, snijdt het mes aan twee kanten.

We hebben ons aangesloten bij het samenwerkingsverband van de Jazzkring Oost.

Verder zullen we contact proberen te leggen met de Vrienden van het Lied, afdeling Nijmegen en de Zonnebloem Club Goud en eventuele andere partners.

In overleg met de Stichting Benedenstad Nijmegen, de Stichting Huis voor de Binnenstad en de Stichting Actief Comité Binnenstad willen we graag meer muziekvertier brengen in het oudste nog bestaande deel van de binnenstad, de Benedenstad.

III. AMBITIES

III.1Projecten

Projecten die onze  prioriteit verdienen zijn:

1. We hebben bij het speciale  expertisecentrum van de Belastingdienst een aanvraag ingediend om de speciale ANBI status voor kleine culturele doelen te verwerven. Dat heeft als voordeel voor onze donateurs dat donaties vallen onder de aftrek van (inkomsten) belasting.

2. Het vinden van een vaste locatie voor onze concerten in de binnenstad. Opties zijn, in volgorde van onze voorkeur: het Theatercafé in de Stadsschouwburg, de Kleine Zaal in De Vereeniging en voor kleinere concerten de Waalzaal in het Wijkcentrum Het Oude Weeshuis, de brasserie Het Zotte Lemke in de Lange Hezelstraat als muziekcafé. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over.

Openluchtconcerten in de stadstuin achter het Oude Weeshuis behoren tevens tot de keuzemogelijkheden.

III.2 Concertfrequentie en tijdstip.

Voor de hoofdconcerten denken we aan 10 concerten per jaar, elke maand een, met uitzondering van juli en augustus. Een vast tijdstip is daarbij voorwaarde, bijvoorbeeld de tweede zondag van de maand. Qua tijdstip moet in overleg met de vaste locatie worden gekozen tussen koffieconcerten van 12.00 uur - 14.00 uur of namiddagconcerten van 15.30 uur - 18.30 uur.

III.3  Verantwoording

De stichting beschikt over een eigen onafhankelijke zakenrekening bij de Rabobank.We publiceren jaarlijks een financieel verslag dat door een onafhankelijke kascommissie wordt gecontroleerd en goedgekeurd.

De bestuursleden zijn vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

 

III.4  Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen zullen we een beroep 

doen op onze oud-donateurs en vroegere en nieuwe concertbezoekers. Daarnaast zullen we donatieovereenkomsten proberen af te sluiten en we nemen deel aan de Rabo Clubkas Campagne 2019 en de Statiegeldactie 2019 van Albert Heijn. 

IV. STERKTEN EN ZWAKTEN

IV.1  Sterkten

Onze kracht zit in het feit dat we een ruime ervaring bezitten in het organiseren en programmeren van concerten en daartoe een breed nationaal en internationaal netwerk van contacten met bands en musici hebben opgebpuwd

Voorts zijn we een kleine, flexibele organisatie met slechts enkele bestuursleden, waardoor we de organisatielijnen kort kunnen houden.

Ook maken we geen onnodige kosten, want we zijn onbezoldigde vrijwilligers met een grote passie voor muziek.

IV.2  Zwakten

We zijn ons ten zeerste bewust dat we hard zullen moeten werken aan de volgende aandachtspunten:

1. We zullen een oplossing moeten vinden voor de vergrijzing van ons publiek door contacten te leggen met jongerenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Lindy Hop en Swing dansgroepen.

2. We willen de communicatie naar buiten sterk verbeteren en zoeken daartoe 

contact met professionele deskundigen. De traditionele media zoals De Gelderlander, De Brug en de lokale omroepen zullen worden benaderd evenals het bewoners magazine voor Benedenstad en Stadscentrum MARIKEN.

Tevens zullen we gebruik gaan maken van de 'social media' zoals Facebook.

Deze website is inmiddels ook 'on line' onder de domeinnaam: www.muziekpodiumnijmegen.com

3. Een derde probleem vormt het verwerven van voldoende financiële middelen. 

Ook daarin laten we ons bijstaan door een enthousiaste professionele bemiddelaar.

V. STRATEGISCH STAPPENPLAN

1. In overleg met de gemeente Nijmegen en de beheerder de Waalzaal in het Oude Weeshuis geschikt maken voor concerten door deze gezelliger aan te kleden.

2. Tegelijkertijd rondkijken naar een mogelijkheid voor een muziekcafé in overleg met een uitbater.

3. Donaties zoeken om  onze piano een opknapbeurt te geven.

4. Zoeken naar een hoofddonateur die onze stichting financieel wil ondersteunen en waarvan de naam zal worden verbonden aan onze concerten.

5. We gaan met ingang van september 2019 weer een jaarprogramma brengen met elke maand een concert.

6. Donateurs kunnen op een jaarprogramma intekenen en een jaardonatie betalen, waarbij de keuze voor alleen het jazz- of alleen het klassieke muziekprogramma of beiden.

7. In de zomer willen we proberen een "Lazy Sunday Afternoon in 'Little New Orleans' at the Waal" openluchtmanifestatie te houden met  New Orleans "Truck Food". Een mooie gelegenheid daartoe zouden de Vierdaagse Feesten kunnen zijn.